<%WindowTitle%>

Ana Sayfa Profilim Arşiv site ismi
fecriati fecriati 3 Takipçi | 22 Takip
Kategorilerim

Ahde vefâ...

Diğer İçeriklerim (10)
Tüm içeriklerim
Takipçilerim (3)
www.flickr.com
simuzers' ulu cami photoset simuzers' ulu cami photoset
10 03 2012

seçtiklerim

seçtiklerim |  görsel 1
seçtiklerim |  görsel 2
seçtiklerim |  görsel 3
seçtiklerim |  görsel 4

Devamı

15 03 2011

hüsn-ü zan

“İnsan hüsn-ü zanna memurdur.” ifadesini biraz açar mısınız? Zan, “sanmak, tahmin etmek” mânâsına gelir. Hüsn-i zan, iyiye de kötüye de yorumlanabilecek bir işe güzel yönünden bakmak demektir. Bunun zıddı su-i zan olup “her şeye menfi yönden bakmak, insanların işlerini ve davranışlarını kötüye yorumlamaktır.” Bir hadisede kesinlik varsa orada zanna yer olmadığı açıktır. Meselâ, bir insan alenen küfrü savunuyorsa burada zan söz konusu olamaz ve o adamın küfrüne hükmedilir; ama bir müminin ağzından küfür sözleri çıktığında, ona hemen kâfir damgası vurmak yerine, hüsn-ü zan yolunu tutmak ve o sözü küfründen değil, cehaletinden söylediğini düşünmek tedbir ve temkine en uygun olanıdır. İnsanı su-i zanna sevk eden en önemli sebep, kendi mizacının bozukluğu yahut hayat düzeninin çarpıklığıdır. Daima karşısındakileri aldatan bir insan, herkesin sözlerini şüphe ile karşılar ve her işin altında bir hile, bir oyun arar. Hüsn-ü zannın en önemli bir kullanım yeri, insan iradesini aşan musibet ve felâketlerde kaderin bir hikmet ve rahmet yönü olduğunu düşünüp şikayet ve isyandan sakınmaktır. Allah Resulü (asm.) bu mânâyı şu hadis-i şerifiyle ders veriyor: “Allah’a hüsn-ü zan ibadettir.” Üstad, “Kaderin her şeyi güzeldir.” deyip, maruz bırakıldığı bütün zulümlerde ve sıkıntılarda daima kaderin adaletini ve gizli güzelliklerini aramış ve bu hususta çok harika bir örnek sergilemiştir: “Bizler için şimdi her şeyin iyi tarafına ve güzel cihetine ve ferah verecek vechine bakmak lâzımdır ki mânâsız, l&uum... Devamı

18 09 2009

kendine gel!

Her gün kendisini ziyarete gelen dervişe şeyhi der ki:“Her gün bana geleceğine bir gün kendine gel! Devamı

SİMUZER